Địa Chỉ Kho: Thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.

Địa Chỉ Văn Phòng: Số 54, Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kinh doanh 1: 0914.695.776 

Kinh doanh 2: 0963.544.779